Produljenje roka za prijavu na javni poziv za izbor i imenovanje HRZZ članova panela

Sukladno odluci Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost (Klasa: 120-02/19-02/27, Ur.broj: 63-02/01-19-39) donesenoj na 152. sjednici održanoj 28. studenoga 2019. godine, produljuje se rok za dostavu prijava na javni poziv za izbor i imenovanje članova panela za vrednovanje Hrvatske zaklade za znanost.
Rok za dostavu prijava je 15. prosinac 2019. godine.

Javi poziv za izbor i imenovanje članova panela za vrednovanje Hrvatske zaklade za znanost dostupan je na poveznici.