Službeni posjet

 
Hrvatska zaklada za znanost kao ustanova koja financira znanstveno-istraživačke projekte koji se provode na znanstvenim ustanovama Republike Hrvatske ima zadaću pratiti napredovanje i ispunjenje projektnih obveza sukladno radnom i financijskom planu te ostalih ugovorom navedenih obveza.
Kako bi se uvjerio u poštivanje ugovorenih obveza, pravilno korištenje odobrenih sredstava te pomogao ustanovama i voditeljima projekata u provođenju pravila i načela koje propisuje HRZZ, Upravni odbor može donijeti odluku o provođenju službenoga posjeta na ustanovama voditelja projekata koje HRZZ financira kao i na partnerske ustanove. Ujedno je svrha službenoga posjeta omogućiti uvid u provođenje projekta koje nije moguće ustvrditi na osnovu periodičnih ili završnih izvješća ili ostale projektne dokumentacije financiranih projekata.
OPIS POSTUPKA SLUŽBENOG POSJETA MOŽETE PREUZETI OVDJE

Obrasci za provođenje službenog posjeta:

OBRAZAC ZA SAMOEVALUACIJU ZA ČELNIKA/CU USTANOVE
OBRAZAC ZA SAMOEVALUACIJU ZA VODITELJA/ICU PROJEKTA
OBRAZAC ZA IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG POSJETA