Zapošljavanje na HRZZ projekte


Cilj je Hrvatske zaklade za znanost u okviru programa „Razvoj karijera mladih istraživača“ razviti cjelovit i stabilan program financiranja razvoja karijera mladih istraživača.  
Hrvatska zaklada za znanost 2014. godine raspisala je natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ kako bi znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom omogućila da na svoje znanstvene projekte uključe mlade istraživače koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkome radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti. Natječajem je predviđeno financiranje bruto II plaće doktoranada s primarnim ciljem izrade doktorskoga rada te usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenoga rada i istraživanja.
Natječajem se također potiče jačanje mentorskih kapaciteta u hrvatskim znanstvenim ustanovama, prijenos, prihvaćanje i primjena novih znanja te se pospješuje razina poslijediplomske izobrazbe i znanstvenoga razvoja mladih istraživača.
Prema uvjetima natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ ustanova na kojoj su zaposleni odobreni mentori dužna je raspisati javni natječaj za zapošljavanje doktoranada sukladno uvjetima natječaja, a u dogovoru s odabranim mentorima. 

Zapošljavanje poslijedoktoranada na projekte Hrvatske zaklade za znanost mora se provesti sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te ostalim propisima i koeficijentima koji vrijede pri ustanovi na koju se zapošljava. Tijekom prijave na raspisani natječaj Hrvatske zaklade za znanost voditelj projekta predlaže profil poslijedoktoranda za provedbu projekta, a kandidat se mora uklapati u kompetencije koje je su opisane (i vrednovane) u prijavnoj dokumentaciji. 

Ovdje možete pronaći upute o zapošljavanju doktoranada i poslijedoktoranada na projekte Hrvatske zaklade za znanost.

Odluka Vlade RH od 2. travnja 2020. godine 

Napominjemo da je Hrvatska zaklada za znanost od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatražila tumačenje predmetne Odluke te jasan odgovor odnose li se odredbe Odluke i na poslovanje Hrvatske zaklade za znanost i posljedično tome i na financiranje znanstvenih projekata i programa i zapošljavanje mladih istraživača u hrvatskim znanstvenim organizacijama. Žurno ćemo obavijestiti sve korisnike HRZZ sredstava o daljnjem razvoju situacije.