Priprema izvješća


Hrvatska zaklada za znanost za sve projekte koje financira organizira sustavno praćenje i nadgledanje projektnih aktivnosti, trošenja sredstava te poštivanje ostalih ugovornih obveza. Za projekte koji traju dulje od godine dana jednom se godišnje podnosi periodično izvješće o napretku i financijskome poslovanju. Datumi početka i završetka projekta definirani su ugovorom o dodjeli sredstava te se prema njima određuje trajanje projektnoga razdoblja i rokovi za podnošenje izvješća. 
Periodično izvješće podnosi se u roku od 15 dana od dana završetka svakoga izvještajnog razdoblja, a završno u roku od 30 dana od dana završetka projekta. Izvješće se piše na hrvatskome jeziku.
Sva se izvješća podnose na propisanim obrascima, a nakon vrednovanja na temelju rezultata vrednovanja Upravni odbor odlučuje o daljnjem financiranju projekta.

Ovdje možete preuzeti detaljne UPUTE ZA POPUNJAVANJE IZVJEŠĆA
IZJAVA (ukoliko se u izvješće unosi trošak PDV-a)
* Uz izvješće se popunjava i dostavlja i REGISTAR OPREME
    Više o registru opreme možete saznati ovdje.

Vođenje projekta potrebno je organizirati prema najvišim profesionalnim standardima i pravilima struke te u skladu s normativnim aktima HRZZ-a, natječajem, propisanim ugovorom o dodjeli sredstava te odobrenim financijskim planom projekta. Financijski plan koji ste prijavili kao dio projektne dokumentacije bio je jedan od elemenata vrednovanja stoga po završetku vrednovanja nije moguće u njega dodavati stavke niti ga povećavati već ga je obvezno uskladiti s preporukama stručnih tijela koje su ga vrednovala. Financiranje je uvjetovano tim izmjenama, pa ako je nužno i smanjenjem iznosa financiranja.  S obzirom na važnost racionalnoga postupanja s javnim sredstvima potrebno je financijski plan sastaviti tako da bude realističan te da odgovara potrebama projekta uvažavajući spomenute preporuke. Hrvatska zaklada za znanost financira istraživanja i sukladno tomu očekuje da se sredstva za provedbu istraživačkoga projekta koriste svrsishodno kako bi se postigli planirani rezultati.

* UPUTE ZA RAZRADU RADNOGA I FINANCIJSKOG PLANA

MOLIMO, OBRATITI PAŽNJU NA SLJEDEĆE: 
Obavještavaju se voditelji HRZZ projekata koji pripremaju periodično izvješće da u popisu rezultata i publikacija trebaju biti navedeni samo rezultati odnosno publikacije proizašli iz rada na projektu HRZZ-a.
Nisu prihvatljive publikacije:
-  u kojima nije navedena potpora HRZZ-a
- koje nisu proizašle iz aktivnosti navedenih u važećem radnom planu projekta
- koje su poslane uredništvima časopisa u završnom obliku (posljednja revizija prije prihvaćanja) prije početka projekta
- koje nisu prihvaćene za objavu
HRZZ očekuje da će tijekom provođenja projekta proizaći međunarodno prepoznatljiva publikacija koja je rezultat rada na HRZZ projektu.
S obzirom na to da samo na temelju prve godine provođenja projekta nije očekivano da će rad na projektu rezultirati izradom doktorske disertacije, objavljene doktorske disertacije ne prihvaćaju se kao rezultati prve godine provođenja projekta.

 
PRIPREMA  IZVJEŠĆA ZA PROGRAM ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
PRIPREMA  IZVJEŠĆA ZA PROGRAM USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
PRIPREMA  IZVJEŠĆA ZA PROGRAM PARTNERSTVO U ISTRAŽIVANJIMA
PRIPREMA IZVJEŠĆA ZA PROGRAM IZGRADNJA HRVATSKOGA STRUKONOG NAZIVLJA
PRIPREMA IZVJEŠĆA ZA PROGRAM POTICANJA ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU KLIMATSKIH PROMJENA

REGISTAR I OBILJEŽAVANJE OPREME