Registar i obilježavanje opreme

 
Kako bi se osiguralo da oprema koja je (su)financirana sredstvima Hrvatske zaklade za znanost u okviru projekata financiranih iz programa USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI UIP-09-2014, UIP-11-2013 i ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI IP-09-2014, IP-11-2013 bude popisana u jedinstvenoj bazi podataka, izradit će se registar takve opreme.

S tim je u vezi potrebno u tablicu „Registar opreme“  unijeti podatke koje se odnose na projektno razdoblje za koje se podnosi izvješće i dostaviti je uz periodično izvješće. 
U tablici nije potrebno popunjavati stupce označene crvenom bojom: Ukupna vrijednost projekta; Ukupna tražena sredstva od HRZZ; Vrijednost opreme u kn po godini prema posljednjem odobrenom financijskom planu (PDV uključen), za I., II., III., IV. razdoblje.

Raspoložive informacije trebale bi unaprijediti korištenje postojeće opreme, potaknuti suradnju između znanstveno-istraživačkih ustanova i samih istraživača kao i između znanosti i gospodarstva.
Informacije vezane uz samu nabavu opreme, poput generičkoga naziva opreme (opći naziv opreme), značajne su zbog postupaka financijskog praćenja i praćenja provedbe projekta.

Putem sljedećih poveznica možete preuzeti:
 Tablicu „Registar opreme“ - potrebno dostaviti uz periodično izvješće popunjenu informacijama koje se odnose na isto projektno razdoblje
 Sadržaj tablice „Registar opreme“ koji će biti javno objavljen u bazi opreme

 

OBILJEŽAVANJE OPREME

Kako bi se osiguralo da projekti koje (su)financira Hrvatska zaklada za znanost u okviru programa USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI UIP-09-2014, UIP-11-2013 i ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI IP-09-2014, IP-11-2013 uključuju aktivnosti informiranja i vidljivosti, čiji je cilj podizanje svijesti specifične ili opće javnosti o razlozima za određeni projekt te o potpori Hrvatske zaklade za znanost projektu, kao i o rezultatima i učinku ove podrške izradile su se Upute za korisnike sredstava koje služe kao pomoć korisnicima sredstava Hrvatske zaklade za znanost prilikom ispunjavanja njihovih obveza vezanih uz odgovarajuće obilježavanje opreme kako bi se na prikladan način označila potpora Zaklade. 

Upute za obilježavanje opreme možete preuzeti ovdje