PROVEDBA PROJEKTA

P: Kako Hrvatska zaklada za znanost gleda na mogućnost sufinanciranja ili donacija za određene troškove koji nisu pokriveni od strane Zaklade?
O: Hrvatska zaklada za znanost suglasna je s mogućnošću da se iz drugih izvora osiguraju dodatna sredstva za pokrivanje troškova koji nisu pokriveni od strane Zaklade. O tome je potrebno obavijestiti Ured Zaklade te ispuniti Izjavu o sufinanciranju koja čini prilog Ugovoru o dodjeli sredstava.
 
P: Je li potrebno dostavljati na uvid Zakladi objavljene radove?
O: Objavljene je radove potrebno priložiti prilikom predaje periodičnoga izvješća ili navesti poveznicu na kojoj je moguće preuzeti ili pregledati cjelovite radove.
 
P: Koje je podatke o projektu moguće navesti na mrežnoj stranici projekta?
O: Na mrežnim je stranicama projekta moguće objaviti sve informacije koje voditelj projekta smatra potrebnima, primjerice informacije o projektnim aktivnostima, članovima istraživačke grupe, sažetak projekta, a moguće je i postaviti objavljene radove ili poveznice na iste, fotografije s istraživanja i sl. Na mrežnu je stranicu također potrebno postaviti logo Zaklade i navesti da projekt financira Hrvatska zaklada za znanost.
 
P: Je li moguće tijekom prve godine provedbe projekta zatražiti promjene radnoga i financijskoga plana za naredna razdoblja (za drugu, treću, odnosno četvrtu godinu provedbe projekta)?
O: Zahtjevi za izmjene radnoga i financijskoga plana podnose se u pravilu samo za tekuće razdoblje. U prijedlozima radnoga i financijskoga plana koji se dostavljaju uz periodično izvješće potrebno je navesti predviđene izmjene za sljedeće razdoblje.