PREDAJA IZVJEŠĆA

P: Je li periodično izvješće potrebno poslati poštom?
O: Periodično se izvješće šalje samo elektroničkim putem, stoga nije potrebno slati tiskanu verziju.
 
P: Na koji se način i kada predaje periodično izvješće?
O: Periodično se izvješće predaje elektroničkim putem najkasnije 15 dana od dana završetka izvještajnoga razdoblja. Obrasci za predaju izvješća i sve potrebne informacije dostupne su na mrežnoj stranici za voditelje projekata na poveznici http://www3.hrzz.hr/default.aspx?id=2274.
 
P: Prihvaćaju li se kao rezultati projekta radovi nastali nedugo prije početka projekta koji su usko vezani uz temu istraživanja?
O: Samo radovi nastali za vrijeme trajanja projekta prihvaćaju se kao rezultati projekta.
 
P: Na osnovu kojeg se dokumenta popunjava stupac „Planirano“ u financijskom izvješću, odnosno na koji se način uspoređuju realizirani troškovi?
O: Realizirani troškovi izvještajnog razdoblja uspoređuju se s planiranim iznosima odobrenoga financijskog plana. Stupac „Planirano“ u financijskom izvješću u potpunosti mora odgovarati ugovorenom financijskom planu projekta, odnosno u slučaju prihvaćenih izmjena, posljednjoj odobrenoj verziji financijskog plana projekta.
 
P: Je li moguće prihvatiti troškove koji su predviđeni financijskim planom, ali su nastali nedugo prije početka projekta?
O: Svi računi koji se predaju uz periodično izvješće moraju biti izdani u razdoblju za koje se podnosi izvješće kako bi mogli biti prihvaćeni.
 
P: Na koji način treba dostaviti informaciju o tečaju strane valute prema kojem su izvršena plaćanja opreme iz inozemstva?
O: Tečaj po datumu računa odnosi se na srednji tečaj HNB-a na dan nastanka obveze. Tečaj je moguće dostaviti u obliku zapisa na računu ili u obliku ispisa tečajne liste HNB-a.
 
P: Koje su potvrde potrebne za pravdanje troškova službenog putovanja za suradnike na projektu?
O: Za troškove službenoga putovanja prihvatljiva je potvrda obračun putnoga naloga s datumom unutar izvještajnoga razdoblja. Uz putni je nalog potrebno priložiti sve račune koji su temelj obračuna te isti mora biti ovjeren svim potrebnim ovjerama.