Partnerstvo u istraživanjima

 OBRASCI ZA PODNOŠENJE IZVJEŠĆA 

OBRASCI ZA PODNOŠENJE FINANCIJSKOGA DIJELA IZVJEŠĆA:
*OBRAZAC ZA FINANCIJSKO IZVJEŠĆE xls. 
*OBRAZAC ZA FINANCIJSKO IZVJEŠĆE xls. (rok 02-2017)
 
OBRASCI ZA PODNOŠENJE OPISNOGA DIJELA IZVJEŠĆA:
*  OBRAZAC ZA OPISNO IZVJEŠĆE
*  OBRAZAC ZA OPISNO IZVJEŠĆE (ukoliko je ocjena prethodnog periodičnog izvješća bila A)
*  OBRAZAC ZA IZVANREDNO IZVJEŠĆE
*  OBRASCI UZ OPISNO IZVJEŠĆE - tablice za prikupljanje podataka o  napredovanju projekta tijekom izvještajnoga razdoblja

Ljubazno Vas molimo da uz izvješće dostavite razrađeni radni plan za iduće projektno razdoblje te da u za to predviđeni obrazac unesete i prijedlog troškova za drugo izvještajno razdoblje u skladu s odredbama Natječaja 
PRIJEDLOG FINANCIJSKOGA PLANA ZA IDUĆE RAZDOBLJE.xls
 
Po primitku dokumenata pokreće se vrednovanje izvješća.
Ovdje možete preuzeti obrasce za vrednovanje izvješća:
* OBRAZAC ZA VREDNOVANJE IZVJEŠĆA
* OBRAZAC ZA VREDNOVANJE IZVJEŠĆA (ukoliko je ocjena prethodnog periodičnog izvješća bila A)
* OBRAZAC ZA VREDNOVANJE IZVANREDNOGA IZVJEŠĆA