PROGRAM USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

 OBRASCI ZA PODNOŠENJE IZVJEŠĆA

OBRASCI ZA PODNOŠENJE FINANCIJSKOGA DIJELA IZVJEŠĆA:

*OBRAZAC ZA FINANCIJSKO IZVJEŠĆE xls. 
*OBRAZAC ZA FINANCIJSKO IZVJEŠĆE xls. (Uspostavni istraživački projekti, rok rujan 2014.) 
*OBRAZAC ZA FINANCIJSKO IZVJEŠĆE xls. (Uspostavni istraživački projekti, rok svibanj 2017.) 


OBRASCI ZA PODNOŠENJE OPISNOGA DIJELA IZVJEŠĆA:
 OBRAZAC ZA OPISNO IZVJEŠĆE
*  
OBRAZAC ZA OPISNO IZVJEŠĆE (ukoliko je ocjena prethodnog periodičnog izvješća bila A)
*  
OBRAZAC ZA IZVANREDNO IZVJEŠĆE
*
  OBRASCI UZ OPISNO IZVJEŠĆE - tablice za prikupljanje podataka o  napredovanju projekta tijekom izvještajnoga razdoblja

Ljubazno Vas molimo da uz izvješće dostavite razrađeni radni plan za iduće projektno razdoblje te da u za to predviđeni obrazac unesete i prijedlog troškova za drugo izvještajno razdoblje u skladu s odredbama Natječaja.
PRIJEDLOG FINANCIJSKOGA PLANA ZA TREĆE RAZDOBLJE xls(rok studeni 2013.) 
PRIJEDLOG FINANCIJSKOGA PLANA ZA TREĆE RAZDOBLJE xls. (rok rujan 2014.) 
PRIJEDLOG FINANCIJSKOGA PLANA ZA DRUGO RAZDOBLJE xls. (rok svibanj 2017.) 
PRIJEDLOG FINANCIJSKOGA PLANA ZA TREĆE RAZDOBLJE xls. (rok svibanj 2017.) 

Po primitku dokumenata pokreće se vrednovanje izvješća.
Ovdje možete preuzeti obrasce za vrednovanje izvješća:
OBRAZAC ZA VREDNOVANJE IZVJEŠĆA
OBRAZAC ZA VREDNOVANJE  IZVJEŠĆA PRETHODNO OCIJENJENOG OCJENOM A
* OBRAZAC ZA VREDNOVANJE IZVANREDNOG IZVJEŠĆA