„Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena”

OBRASCI ZA PODNOŠENJE IZVJEŠĆA

UPUTE ZA KORISNIKE PROGRAMA POTICANJA ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU KLIMATSKIH PROMJENA, pdf
UPUTE ZA PROVOĐENJE PROJEKATA, pdf.
Logotipi

OBRASCI ZA PODNOŠENJE FINANCIJSKOGA DIJELA IZVJEŠĆA:
*OBRAZAC ZA FINANCIJSKO IZVJEŠĆE xls. 

OBRASCI ZA PODNOŠENJE OPISNOGA DIJELA IZVJEŠĆA:
 OBRAZAC ZA OPISNO IZVJEŠĆE (REDOVNO)
* DODATAK OBRASCU (primijenjuje se od drugog periodičnog izvješća)
*  OBRAZAC ZA IZVANREDNO IZVJEŠĆE
*  OBRASCI UZ OPISNO IZVJEŠĆE xls. - tablice za prikupljanje podataka o  napredovanju projekta tijekom izvještajnoga razdoblja

Ljubazno Vas molimo da uz izvješće dostavite razrađeni radni plan za iduće projektno razdoblje te da u za to predviđeni obrazac unesete i prijedlog troškova za drugo izvještajno razdoblje u skladu s odredbama Natječaja.
PRIJEDLOG FINANCIJSKOGA PLANA ZA NAREDNO RAZDOBLJE xls.

Po primitku dokumenata pokreće se vrednovanje izvješća.
Ovdje možete preuzeti obrasce za vrednovanje izvješća:
OBRAZAC ZA VREDNOVANJE IZVJEŠĆA (redovno)
* OBRAZAC ZA VREDNOVANJE IZVANREDNOG IZVJEŠĆA